सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या – पानावर ठिपके; नाग अळी ; फळ माशी; भुरी रोग;
या समस्येचे उपाय