फळाचा अनियमित आकार
फळाचा अनियमित आकार
दुय्यम लक्षणे- विकृत फळे. उपाय: कामगंध सापळे वापरा आणि तुळशीची सीमा पिक म्हणून लागवड करा.
या समस्येचे उपाय