फळाचा अनियमित आकार
फळाचा अनियमित आकार
दुय्यम लक्षणे - फळांवर कीटकांचा प्रादुर्भाव होऊन फळे सडतात किंवा अकाली गळून पडतात जेणेकरून त्यांचा उपयोग खाण्यासठी होत नाही.
या समस्येचे उपाय