न वाढलली फळे
न वाढलली फळे
रखरखीत काठ; ठिपक्या भोवती फिक्कट भाग; लहान फळ
या समस्येचे उपाय