केळी पान व फळांवर डाग करणारा भुंगा
केळी पान व फळांवर डाग करणारा भुंगा
प्रौढ भुंगा (एक प्रकारचा किडा / भुंगेरा) विविध तणांच्या पानांवर तसेच केळीच्या झाडांची सैल पाने, देठ आणि मुळांवर खातात. आणि ते नवीन फळे देखील खातात, ज्यामुळे ते फळांचे सौंदर्य खराब करतात, ज्यामुळे त्यांना केळी पिकाला योग्य भाव मिळत नाही.
या समस्येचे उपाय