AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
सिगार एण्ड रॉट
सिगार एण्ड रॉट
हा रोग अपरिपक्व फळांच्या टोकापासून वरच्या बाजूस पसरतो, राख कोनिडिया आणि कोनिडिओफोरेस कुजलेल्या भागावर पसरतात . प्रभावित भागात, करड्या बुरशीची वाढ दिसून येते, जळत्या सिगारेटच्या राखेसारखी असते. ही कूज फळाच्या एक तृतीयांश भागापर्यंत पसरू शकते आणि फळांच्या अंतर्गत ऊतींमध्ये कुजते.
या समस्येचे उपाय