AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पांढऱ्या बुरशीची वाढ
पांढऱ्या बुरशीची वाढ
दुय्यम लक्षणे- पानांवर पांढऱ्या बुरशीची वाढ; कमी फळधारणा . ह्या रोगासाठी सप्टें आणि ऑक्टो विशेष अनुकूल असतात
या समस्येचे उपाय