कमी वाढ
कमी वाढ
कमी फांद्या; पानांचा कमी झालेला आकार; पानांची कमी वाढ. खतांची शिफारस केलेली मात्रा वापरा
या समस्येचे उपाय