शेंडा वाळणे
शेंडा वाळणे
दुय्यम लक्षणे- शेंड्यावर पहिला प्रादुर्भाव; फळांवर सुद्धा प्रादुर्भाव;टोकावरची पाने आणि शेंडे वाळणे; खूप मोठे नुकसानकारक; उपाय: एकरी ३ ते ४ कामगंध सापळा वापरा.
या समस्येचे उपाय