AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
अविकसित बोंडे
अविकसित बोंडे
दुय्यम लक्षणे- बोंडांवर गोलाकार छिद्रे; तंतूंवर डाग; बोंडे गळणे;उपाय- ट्रायझोफॉस 40 EC@ ४०० ते ६०० मिली प्रती/एकर ; स्पिनोसॅड ४५ एससी ७ मिली प्रती/पंप. कामगंध सापळे वापरा आणि पुनर्बहारानंतर रसायने फवारा.
या समस्येचे उपाय