AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
फूलगळ
फूलगळ
वातावरणाच्या परिणामामुळे;अपुऱ्या सूर्य प्रकाशामुळे आणि बोरॉन सारख्या अन्न द्रव्याच्या कमतरतेमुळे फुले आणि अपक्व फळे गळून पडतात.
या समस्येचे उपाय