AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पानांवर पिवळे ठिपके
पानांवर पिवळे ठिपके
जुन्या पानांच्या वरच्या भागावर लहान; थोडासा पिवळा ते गडद पिवळ्या रंगाचा भाग; पाने पिवळी राहतात आणि कोरडी तसेच पाने तपकिरी होऊन रोपाला चिकटलेली राहतात. उपाय- रोपे जास्त दाट लावू नका; रोपांना वरून सिंचन देणे टाळा आणि रोपांना मुळाशी पाणी द्या.
या समस्येचे उपाय