AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
करपा
करपा
दुय्यम लक्षणे- पाने काळी पडणे आणि सुकून जाणे; फुलोऱ्याच्या वेळी ह्या समस्या दिसतात.
या समस्येचे उपाय