AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
कमी वाढ
कमी वाढ
कमी फांद्या ; पानाचा कमी झालेला आकार; पानांची कमी वाढ . शिफारस प्रमाणात खतांचा वापर करा.
या समस्येचे उपाय