క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Irregular fruit shape
Secondary symptoms - Malformed fruits. Solution: Use pheromene traps & plant Tulsi as a border crop.
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు