క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Acalypha indica
Acalypha indica - (Indian Acalypha; Indian Mercury; Indian Copperleaf; Indian Nettle; Three-seeded Mercury)