క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea - (Verdolaga; Pigweed; Little hogweed; Red root; Pursley and Moss rose)
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు