క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Eclipta alba
Eclipta alba - (False daisy; Yerba de tago and Bhringraj)
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు