క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Echinochloa colonum
Echinochloa colonum - (Jungle rice; Deccan grass or Awnless barnyard grass)
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు