క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus - (Nut grass; Nut sedge)
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు