క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Commelina benghalensis
Commelina benghalensis - (Benghal dayflower; Tropical spiderwort; Wandering Jew; Kanshira)
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు