క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Grain discolouration
Secondary symptoms - Dark brown to black sclerotia with honeydew secretion develop in place of seeds on the panicle.