క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Cupping & Curling of leaves
Secondary symptoms - Scarring of leaf and silvery streaks on leaves are observed. Solution: Use of blue sticking trap.
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు