క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
All protection
Common protection issues- Diamond back Moth; Larval attack; Black rot; Aphid attack ; whip tail ; browning
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు