క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Yellowing & drying of leaves
Yellow to orange spots on lower surface of leaves with powdery mass of uredospores;
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు