క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Yellow-brown spotting
Brown root disease also known as 'Stump Rot;' is mostly associated with rotting stumps of shade trees in the plantation; Disease spreads by means of root contact; Internal portion of rot shows dark brown to black wavy lines;
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 500 గ్రాములు
₹595₹700
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
RJ-Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
₹280₹338
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹349₹425
కాసు- బి 3 ఎల్ (కాసుగమైసిన్) 250 మి.లీ
₹280₹363
మెట్కో 250 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 250 గ్రాములు
₹325₹400
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹349₹465
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹349₹405
MH - Kasu - B 3L (Kasugamycin) 250 ml
₹280₹338
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹165₹203
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (500 గ్రాములు)
₹300₹383
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹595₹750
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹165₹203
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (250 గ్రాములు)
₹165₹203
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383