క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
White-waxy layer
Mealybugs attack nodes; spikes; berries; tender branches; leaves and roots leading to debilitation of the plant and crop loss;
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు