క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis - (Slender amaranth or Green amaranth.)
ఈ సమస్యకు పరిష్కారాలు