AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પીળાશ અને વિકાસ રૂંધાઇ જવો
પીળાશ અને વિકાસ રૂંધાઇ જવો
ગૌણ લક્ષણો- ફિક્કા પીળાશ પડતાં સંકુચિત પાંદડાઓથી ભરેલી ફૂટના ગુચ્છા દેખાય છે અસરગ્રસ્ત ગુચ્છામાંથી શેરડીના સાંઠા બનતા નથી અને જો બને તો સાંઠા પાતળા અને નાની આંતરગાંઠ હોય છે.