AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પાન ફીકા પીળા પડવા
પાન ફીકા પીળા પડવા
લોહ તત્વની ઉણપ માટે; લક્ષણો: નવા પાનમાં ક્લોરોફિલનું પ્રમાણ ઓછું અને ફિક્કી પટ્ટીઓ; આગળના તબક્કે પાન સંપૂર્ણ સફેદ પડી જવા; મુળીયાનો વિકાસ રૂંધાઇ જવો;
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ