AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પાનની ઉપરની બાજુ પર કાળી ફૂગ.
પાનની ઉપરની બાજુ પર કાળી ફૂગ.
ગૌણ લક્ષણો - કોબીજના પાંદડાની નીચેની બાજુ અને દડાને વચ્ચે ચૂસી ખાય છે; મધુરસનો સ્ત્રાવ સાથે ફૂગની વૃદ્ધિ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ