सर्व अन्नद्रव्ये
सर्व अन्नद्रव्ये
अन्नद्रव्याच्या सामान्य समस्या- लोह कमतरता; करपा; मर रोग; फुलांची संख्या वाढवणे; उशीरा फुलोर
या समस्येचे उपाय