सर्व संरक्षण
संरक्षणातील सामान्य समस्या -भुरी रोग; नाकतोड्यांचा प्रादुर्भाव; खोड पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव; मावा किडीचा प्रादुर्भाव; गॉल मिज; भिरूडाचा प्रादुर्भाव.
या समस्येचे उपाय