पानांवर लहान फोड येणे
दुय्यम लक्षणे - छोट्या ठिपक्यांपासून ते मोठ्या डागांपर्यंत अनियमित आकाराचे अनेक ठिपके.