क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
शेंडा वाळणे
दुय्यम लक्षणे- शेंड्यावर पहिला प्रादुर्भाव; फळांवर सुद्धा प्रादुर्भाव;टोकावरची पाने आणि शेंडे वाळणे; खूप मोठे नुकसानकारक; उपाय: एकरी ३ ते ४ कामगंध सापळा वापरा.
या समस्येचे उपाय
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
₹2000₹2710
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹900₹1097
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 150 मिली
₹2000₹2710
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹2000₹2710
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹785₹1211
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹350₹551
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3953₹5381
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1950₹2710
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹320₹551
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
₹1550₹1972
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹500₹579
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹445₹579
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1800₹1855
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹325₹551
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹900₹1097
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹785₹1211
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3953₹5381
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 30 मिली
₹450₹579
धानुका - कव्हर लिक्विड (रायनॅक्झीपायर) 60 मिली
₹850₹1097
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹835₹1097
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹320₹600
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1600₹1855
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹785₹1211
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹320₹551
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹815₹1211