AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
मूळ काळे पडणे
मूळ काळे पडणे
दुय्यम लक्षणे- मुळांवर काळे डाग; प्रभावित भाग कुजणे. उपाय: एक पीक पद्धत टाळा.