क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
मूळ काळे पडणे
दुय्यम लक्षणे- मुळांवर काळे डाग; प्रभावित भाग कुजणे. उपाय: एक पीक पद्धत टाळा.