क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पाने पिवळी पडणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे- पाने पिवळी पडणे; पाने गुंडाळणे; खालची पाने काळी पडणे
या समस्येचे उपाय
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 250 ग्रॅम
₹550₹800
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
बॅमिरॉन (डायफेंथियुरॉन 50% डब्ल्यूपी ) 500 ग्रॅम
₹1050₹1225
धानुका - पेजर - 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका - पेजर 250 ग्राम
₹600₹801
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
क्रुझर (थायमेथॉक्साम २५% डब्ल्यूजी) २५० ग्रॅम
₹300₹480
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
पेजर (डायफेन्थ्यूरॉन 50% डब्लूपी) 1 किलो
₹2000₹2905
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
धनुका - पेजर 500 ग्रॅम
₹1050₹1505
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
धानुका - पेजर - 250 ग्रॅम
₹590₹801
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467