पाने गुंडाळणे आणि जाळे तयार होणे
दुय्यम लक्षणे- पानांवर तुरळक छोटे पांढरे ठिपके;खालच्या बाजूवर जाळे; लालपणा
या समस्येचे उपाय