क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पाने गुंडाळणे आणि जाळे तयार होणे
दुय्यम लक्षणे- पानांवर तुरळक छोटे पांढरे ठिपके;खालच्या बाजूवर जाळे; लालपणा
या समस्येचे उपाय