AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे - पाने नेहेमीपेक्षा छोटी; पाने पिवळी पडणे; विकृत फुले रस शोषणाऱ्या किडीमुळे पसरतो. उपाय: रस शोषक अळीचे नियंत्रण
या समस्येचे उपाय