क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
पाने कपाप्रमाणे होणे आणि गुंडाळली जाणे
दुय्यम लक्षणे - पाने नेहेमीपेक्षा छोटी; पाने पिवळी पडणे; विकृत फुले रस शोषणाऱ्या किडीमुळे पसरतो. उपाय: रस शोषक अळीचे नियंत्रण
या समस्येचे उपाय