AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
ठिपके आणि जाळी येणे
ठिपके आणि जाळी येणे
दुय्यम लक्षणे-पानांवर तुरळक पांढरे ठिपके ; खालच्या बाजूवर जाळे;खालची बाजू लाल होते.
या समस्येचे उपाय