क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
ठिपके आणि जाळी येणे
दुय्यम लक्षणे-पानांवर तुरळक पांढरे ठिपके ; खालच्या बाजूवर जाळे;खालची बाजू लाल होते.
या समस्येचे उपाय