ठिपके आणि जाळी येणे
दुय्यम लक्षणे-पानांवर तुरळक पांढरे ठिपके ; खालच्या बाजूवर जाळे;खालची बाजू लाल होते.
या समस्येचे उपाय