AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
झाडाच्या सालीवर छिद्रे
झाडाच्या सालीवर छिद्रे
दुय्यम लक्षणे- मातीजवळ असलेल्या खोडावर भोके; पाने नेहेमीपेक्षा छोटी; पाने पिवळी पडणे; विकृत फुले