क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
झाडाच्या सालीवर छिद्रे
दुय्यम लक्षणे- मातीजवळ असलेल्या खोडावर भोके; पाने नेहेमीपेक्षा छोटी; पाने पिवळी पडणे; विकृत फुले