झाडाच्या सालीवर छिद्रे
दुय्यम लक्षणे- मातीजवळ असलेल्या खोडावर भोके; पाने नेहेमीपेक्षा छोटी; पाने पिवळी पडणे; विकृत फुले