AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
खुरटे रोप आणि मुळांवर गाठी
खुरटे रोप आणि मुळांवर गाठी
दुय्यम लक्षणे- खुंटलेली वाढ व मुळांवर गाठी दिसून येतात. उपाय: एकच पीक लावू नये. ( मुख्य पिकाबरोबर झेंडू लावा)