क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
खुरटे रोप आणि मुळांवर गाठी
दुय्यम लक्षणे- खुंटलेली वाढ व मुळांवर गाठी दिसून येतात. उपाय: एकच पीक लावू नये. ( मुख्य पिकाबरोबर झेंडू लावा)
या समस्येचे उपाय