अयोग्य वाढ आणि फुटवे
अयोग्य वाढ आणि फुटवे
पुढील गोष्टींसाठी- पानांच्या संख्येत चांगली वाढ;फांद्यांची संख्या वाढवणे ; झाडाची छाया वाढवणे
या समस्येचे उपाय