अयोग्य वाढ आणि फुटवे
अयोग्य वाढ आणि फुटवे
पुढील गोष्टींसाठी- पानांची चांगली वाढ;फांद्यांची संख्या वाढवणे आणि छाया वाढवणे
या समस्येचे उपाय