फुलोरा कुजवा
फुलोरा कुजवा
दुय्यम लक्षणे - फळाच्या टोकाला गडद जळलेला भाग दिसतो आणि फुलोरा अती सूर्यप्रकाशामुळे बाधित झाल्यासारखा दिसतो.
या समस्येचे उपाय